środa, 25 maja 2016

Stawianie ogrodzenie z PCV na plot i furtę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu starostwu powiatowemu poza wyjątkowymi wypadkami.

Projekotwanie ogrodzenia plastikowe na plot i furtkę sztachetowa nie zada pozwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego z wyjątkiem wyjątkowych wypadków.

Ogrodzenia z plastiku na plot i furtę ze sztachetek nie przewyższające wielkości 2,2 m budowane pośrodku dwoma ościennymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachety Winylowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia winno zawierać gatunek ogrodzenia, procedurę wykonania jego montażu a także zaplanowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się dodać deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych i jeśli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji ogrodzenia z plastiku na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek zadane są pomocne uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie wcześniej protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy planowane balaski Winylowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa jest niekompatybilne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W sytuacji kiedy planowane ploty plastikowe na plot i bramę sztachetowamoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie rozpoczęcia robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku chęci postawienia ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz